Cărţile editurii – Albume

În ceeace urmează am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.

Joachim Wittstock und Rohtraut Wittstock: Margarete Depner. Eine Bildhauerin in Siebenbürgen. [Margarete Depner. O sculptoriţă în Transilvania]

 


340 pagini, din care 80 de pagini imagini, fotografii şi un arbore genealogic al familiilor Scherg-Depner-Philippi-Wittstock
hora 2014     ISBN 978-606-8399-06-5;    Codul cărţii: VII.4_Depn
Margarete Depner (1885–1970), sculptoriţă, pictoriţă şi graficiană născută la Braşov şi decedată tot acolo, a asimilat impulsurile artistice din oraşul natal, din Weimar şi Berlin, din München şi Paris, pe care le-a prelucrat în spiritul experienţelor, preferinţelor şi preocupărilor sale. Viaţa ei, împlinită şi prin strădanii cu carecter social şi educativ, este prezentată în această publicaţie, cu ajutorul a numeroase surse documentare, însemnări din jurnal, scrisori, amintiri şi imagini.
„Arta transilvăneană îi datorează lui Margarete Depner o revigorare a sculpturii, care, după Renaştere, în perioada barocă, mai produsese aici doar lucrări de valoare la nivel regional. [… La Margarete Depner] sensibilitatea formei a fost confirmată mai ales în portretele de copii, în reprezentările de tinere şi de femei.“
Walter Myss (1991)

Preţul cărţii la editură: 72 Lei

Ingrid von der Dollen: Grete Csaki-Copony. 1893–1990. Zwischen Siebenbürgen und weltstädtischer Kultur. [Grete Csaki-Copony. 1893–1990. Între Transilvania şi cultura metropolitană]


188 pagini, multe fotografii şi 60 de pagini cu reproduceri ale tablourilor pictoriţei
hora 2008     ISBN 978-973-8226-76-0;    Codul cărţii: VII.3_Gret

Cartea ne duce în perioada liniştită a anilor de tinereţe ai pictoriţei pe timpul Transilvaniei înfloritoare, la succesele ei spectaculoase în Berlinul deceniilor 20 şi 30 ai secolului trecut, şi reflectă apoi noua ei fază de creaţie, de după cel de-al doilea război mondial din insula Aegina (Grecia) şi din nou din Berlin. Se scot în evidenţă condiţiile unei vieţi de pictoriţă, caracteristice pentru generaţia ei, şi ilustrează esenţa picturii germane din secolul XX printr-un exemplu individual. Opera vastă a Gretei Csaki-Copony este multilaterală: reprezintă imaginea unei personalităţi care reacţionează flexibil la curentele de epocă, dar care în acelaşi timp este fermă şi puternică.

Preţul cărţii la editură: 69 Lei

Christoph Klein: Kirchen der Stadt – Stadt der Kirchen Sibiu – Hermannstadt – Nagyszeben [Bisericile oraşului – oraşul bisericilor. Sibiu – Hermannstadt – Nagyszeben]


EPUIZAT!
62 de pagini, bogat ilustrate cu fotografii de Martin Eichler, cartonată (hardcover)
hora 2007     ISBN 978-973-8226-68-5;    Codul cărţii: VII.2_KiSt

Mii de vizitatori din ţări îndepărtate străbat bisericile capitalei culturale europene 2007, Sibiu. Mulţi dintre ei sunt călători grăbiţi printre lumile istorice întâlnite pe neaşteptate aici. În acest volum, cu multe fotografii semnate de Martin Eichler, pot descoperi tot ceea ce le-ar fi putut rămâne ascuns la o scurtă şi grăbită vizită a Sibiului.

Cartea noastră îşi doreşte cititori care să se cufunde în neobişnuita şi colorata istorie a bisericilor acestui oraş, pe care episcopul evanghelic Christoph Klein o relatează în diversele, fascinantele şi interesantele ei faţete. El mijloceşte o bucată a acestei lumi în care convieţuiesc şase biserici istorice, în diversitatea lor confesională, lingvistică şi culturală de secole întregi, conservându-şi identitatea proprie: atât din punct de vedere al stilului şi al amenajării bisericilor, cât şi al învăţăturii şi a vieţii creştine, într-o atmosferă de secole menţinută în ideea de toleranţă. Astfel, Sibiul merită pe lângă celelalte epitete şi cel de oraş ecumenic.

Autorul, Dr.theol.Dr.h.c. Christoph Klein, născut în anul 1937 în Sibiu, a fost preot din anul 1964 până în 1968, iar între anii 1972–1976, primpreotul oraşului Sibiu, apoi profesor de teologie sistematică la Facultatea Evanghelică în limba germană din acest oraş. Din anul 1990 este episcop al Bisericii Evanghelice C.A din România, cu sediul la Sibiu.

Preţul cărţii la editură: 75 Lei

Andreas Möckel, Gerhard Möckel (Ed.): Trude Schullerus 1889-1981. Eine siebenbürgische Malerin. [Trude Schullerus 1889-1981. O pictoriţă transilvăneană]

 


176 pagini, din care mai mult de 80 de pagini redau tablouri ale lui Trude Schullerus, cartonată (hardcover)
hora 2005     ISBN 973-8226-46-5;    Codul cărţii: VII.1_Trud

În îndelungata şi împlinita ei viaţă, Trude Schullerus a fost martora unor evenimente istorice agitate (zbuciumate), care au fost acompaniate de o nu mai puţin năvalnică dezvoltare a artei plastice. Se pare că factorii externi nu au putut-o influenţa pe pictoriţă, rămănând aceeaşi care a fost dintotdeauna, şi anume artista arhetip a lumii săseşti transilvănene. Operele ei radiază atitudine pozitivă faţă de viaţă şi optimism molipsitor: nimic din durerea şi sărăcia pe care artista a trebuit să le experimenteze alături de comunitatea din care ea făcea parte, nu i-au putut tulbura gama luminoasă şi contrastantă de culori. Mai mult de şase decenii, Trude Schullerus a rămas fidelă principiilor sale, pictura sa dând dovada unei consecvenţe stilistice remarcabile şi a unei dezvoltări interioare.

Gudrun-Liane Ittu / Julia Mesea

Preţul cărţii la editură: 67 Lei