Cărţile editurii – Beletristică

În ceeace urmează am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.

Hans Fröhlich: In der vierten Nachtwache Erlebnisberichte aus der Deportation. [În a patra noapte de veghe Relatări din timpul deportării]


120 pagini, cartonată (hardcover), desene alb-negru de Eva Seltmann
hora 2012   ISBN 978-606-8399-03-4;    Codul cărții: IV.23_NaWa

Hans Fröhlich (1906-1991), dascăl şi preot al bisericii evanghelice C.A. din România a fost deportat la muncă silnică în ianuarie 1945 în Uniunea Sovietică. În anul 1947, bolnav şi subnutrit, a fost eliberat şi trimis în zona ocupată de trupele sovietice din Germania. Acolo şi-a găsit un loc de muncă la biserica evanghelică lutherană din Thüringen.
În această carte el relatează despre ajungerea la limita existenţei în lagărele din Uniunea Sovietică. El a privit deportarea saşilor ca pe o urmare amară a istoriei naţionaliste din Transilvania anilor 1930. Cele două perioade nu pot fi separate una de cealaltă.
El a fost convins că în Rusia s-a întâlnit cu Hristos în a patra noapte de veghe, adică în mod neaşteptat, năvalnic, înfricoşător, dar în acelaşi timp mângăietor.

Preţul cărţii la editură: 47 Lei

Joachim Wittstock: Die blaue Kugel. Erzählungen [Sfera albastră.Povestiri.]


192 pagini, desene alb-negru de Renate Mildner-Müller, cât şi fotografii color ale autorului.
hora 2013   ISBN 978-606-8399-02-7;    Codul cărții: IV.22_BlKu

În acest volum Joachim Wittstock povesteşte despre case din Sibiu şi locuitorii acestora, folosindu-se din plin de amintirile lui despre oameni şi locuri sibiene, cât şi de imagini prezente.
Joachim Wittstock s-a născut în 1939 în Sibiu, unde trăieşte şi în prezent. Mulţi ani a lucrat ca istoric literar la un institut de cercetare. A publicat poezii, povestiri, proză şi eseuri.
Într-un interviu publicat în ziarul Hermannstädter Heimat-Bote (Nr.115/2012) spune despre oraşul său: „În fosta reşedinţă a Transilvaniei (până în 1790) găsim o varietate de stiluri: gotic, baroc, şi cel al secolului 19. Din fericire, urbaniştii nu au împânzit centrul vechi cu blocuri – ele se găsesc la periferie unde le este locul. Sibiul, un oraş superb, pe care merită să-l redescoperi de fiecare dată.“

Preţul cărţii la editură: 35 Lei

Eugène van Itterbeek: Journal roumain IV (în limba franceză)


 

184 pagini, 8 pagini cu fotografii
hora 2012   ISBN 978-606-8399-00-3;    Codul cărții: IV.21_jrf4

Tout comme dans les volumes précédents l’auteur poursuit son itinéraire intérieur à travers les circonstances de la vie, l’on pourrait dire aussi bien son dialogue avec le monde. Mais dans ce volume-ci il témoigne d’un événement majeur qu’il a vécu et qui l’a amené au bord du précipice: l’accident cérébral qui lui a révélé la proximité de la mort. Est-ce le motif qui l’a conduit ou qui l’a mis en mesure, entre autres par ses lectures des mystiques espagnols, de s’interroger davantage sur le phénomène de l’invisible, interrogation dans laquelle le livre posthume de Maurice Merleau-Ponty sur le „visible et l’invisible“ a joué un rôle significatif? Et puis il y a les rencontres avec les amis, avec les membres de la famille, toujours entourées du paysage de Cisnădioara et des environs.

Preţul cărţii la editură: 40 Lei

Joachim Wittstock: Karussellpolka. Nuvelă.

 


176 pagini
hora 2011     ISBN 978-973-8226-98-2;    Codul cărții: IV.20_KarP

„Dacă i s-ar da crezare studentului HH (Hermann Heger), „moderatorul“ acestei cărţi, el trăieşte experienţa sărbătorii lolelor, alături de alţi călători ai unui autocar, nu în Agnita, destinaţia iniţială, ci conform spuselor ghidului de tur, înspre Pripor de mei/Hirselden (sau totuşi Agnita?). Nu se poate spune cu siguranţă nici că impresiile de călătorie ale lui HH şi a unor persoane ale acestei aventuri în Hirselden-Agnita nu se regăsesc mai degrabă în sec. 17, aproximativ în 1625.

O carte semnificativă, iar pentru transilvăneni una din cele mai importante carţi ale vremurilor noastre!“

Walter Myß, 1985
(din „Siebenbürgische Zeitung“, München)

Preţul cărţii la editură: 23 Lei

Helge von Bömches:Privire în culise sau Jurnalul unei vieţi de cântăreţ de operă

 


Helge von Bömches, cântăreţ de operă, povesteşte în memoriile sale drumul său artistic din oraşul său natal Braşov la opera din Bucureşti, Iaşi, Salzburg, Dublin, Kaiserslautern, Ravenna, Verona şi alte case de operă celebre, la a fi membrul ansamblului operei din Osnabrück. Registre de persoane, locaţii şi instituţii, opere muzicale şi repertoriul cântăreţului incheie cartea.
Autorul scrie:
„ Viaţa mea a fost muzica, cântul, şi ele m-au călăuzit. N-am regretat că nu am ascultat sfatul înţelept al iubitului meu profesor Victor Bickerich de a-mi alege o meserie ,adevărată‘ “
şi
„Credo-ul meu a fost şi este până la sfârşit, liedul lui
Schubert ,An die Musik‘ (Odă Muzicii), pe versurile lui Schober:
Tu, Artă minunată, în câte triste clipe,
când de-ale vieţii cercuri eram prins,
în inimă iubirea mi-ai s ădit şi aripe
spre-o lume mai înaltă mi-ai deschis.
Adesea suspinatul din harfa ta de vis,
acordul sfânt şi dulce care-l poartă,
spre vremi mai bune cerul mi-a deschis,
îţi mulţumesc, deci, minunată Artă!
(trad. Dan Dănilă)
Acest cântec, acest text, au fost de fapt viaţa mea.“

Preţul cărţii la editură: 28 Lei

Helge von Bömches: Blick hinter die Kulissen oder Aus (m)einem Sängerleben

 


Rumänische Version: Privire în culise sau Jurnalul unei vieţi de cântăreţ de operă
(hora 2012 ISBN 978-606-8399-01-0;    Bestellnummer: IV.19_HvBr)
224 Seiten, schwarz-weiß-Fotos, 5 Register
224 pagini, fotografii alb-negru, 5 registre
În 2012 va fi disponibilă şi versiunea în limba română
hora 2011     ISBN 978-973-8226-96-8;    Codul cărții: IV.18_HvBd

Helge von Bömches, cântăreţ de operă, povesteşte în memoriile sale drumul său artistic din oraşul său natal Braşov la opera din Bucureşti, Iaşi, Salzburg, Dublin, Kaiserslautern, Ravenna, Verona şi alte case de operă celebre, la a fi membrul ansamblului operei din Osnabrück. Registre de persoane, locaţii şi instituţii, opere muzicale şi repertoriul cântăreţului incheie cartea.
Autorul scrie:
„ Viaţa mea a fost muzica, cântul, şi ele m-au călăuzit. N-am regretat că nu am ascultat sfatul înţelept al iubitului meu profesor Victor Bickerich de a-mi alege o meserie ,adevărată‘ “
şi
„Credo-ul meu a fost şi este până la sfârşit, liedul lui
Schubert ,An die Musik‘ (Odă Muzicii), pe versurile lui Schober:
Tu, Artă minunată, în câte triste clipe,
când de-ale vieţii cercuri eram prins,
în inimă iubirea mi-ai s ădit şi aripe
spre-o lume mai înaltă mi-ai deschis.
Adesea suspinatul din harfa ta de vis,
acordul sfânt şi dulce care-l poartă,
spre vremi mai bune cerul mi-a deschis,
îţi mulţumesc, deci, minunată Artă!
(trad. Dan Dănilă)
Acest cântec, acest text, au fost de fapt viaţa mea.“

Preţul cărţii la editură: 28 Lei

Eugène van Itterbeek: Souvenirs de Flandre / Amintiri din Flandra. Journal roumain III Eugène van Itterbeek: Souvenirs de Flandre / Amintiri din Flandra. Journal roumain III (Ediţie bilingvă: Franceză/Română)

 


106 pagini
hora 2009   ISBN 978-973-8226-86-9;    Codul cărții: IV.17_JR3

In cartea de faţă, autorul îşi povesteşte copilăria din anii ’40–’50, nevrând să fie îngropată sub dărâmăturile celui de-al doilea război mondial. O retrăieşte oarecum, cu privirea copilului care a fost în anii aceia. Povestirea, întru totul autobiografică, este de asemenea o mărturie pe care zecile de mii de copii morţi sub ruine, peste tot în lume, de la Berlin la Hiroşima, sunt incapabili să o facă umanităţii. Pentru că amintirile acestea l-au năpădit în liniştea Carpaţilor, autorul a vrut să le integreze ca pe un volum aparte în Jurnalul românesc şi fac parte din perioada trăită în România.

Preţul la editură: 35 Lei

Eugène van Itterbeek: Journal roumain II (în limba franceză)

 


188 pagini, 8 pagini cu fotografii
hora 2009   ISBN 978-973-8226-85-2;    Codul cărții: IV.16_JRF2

Întrucât în anii ce au trecut am vizitat mai puţin ţara, al doilea volum al Jurnalului românesc se concentrează în mare parte asupra locului în care trăiesc, în jurul satului Cisnădioara, de asemenea aş putea spune în jurul casei în care m-am izolat şi limitat, aceasta neînsemnând că m-am retras cu totul. Am descoperit astfel această carte, am devenit tot mai receptiv asupra vieţii, meditării ei şi a evenimentelor câştigate în profunzime, aşa numitele detalii primind tot mai mult contur. Microcosmosul depăşeşte macrocosmosul iar viaţa interioară primeşte mai multă amploare datorită lecturii în special. Constat de asemenea că pictura ocupă aici mai mult loc decât în cartea precedentă. În momentul în care privirea se fixează, cunoaşterea se aprofundează şi se lărgeşte. De asemenea am constatat că raţiunea religioasă pe care am dobândit-o deschide noi perspective, din aceasta înfruptându-se chiar şi critica societăţii în care trăim. Prezentul volum se deschide mai mult vieţii interioare decât precedentul. E.v.I.

Preţul cărţii la editură: 40 Lei

Dietfried Zink: Für einen Fingerhut Freiheit. [Libertate cât un degetar]

 


Roman. 468 pagini.
hora 2008   ISBN 978-973-8226-67-8;    Codul cărții: IV.15_Zink

Ernst Buchner este eroul acestui roman, personaj sibian şi bineînţeles, de factură fictivă. Dietfried Zink relatează viaţa lui Buchner şi tumultoasa sa iubire faţă de Mariana, într-o lume, care astăzi la aproape 20 de ani după Revoluţia din România, pare de necrezut.

Lui Ernst Buchner îi reuşeşte, după multe peripeţii, fuga din ţara comunistă, însă nu o abandonează întru totul, revenind deseori la oamenii de care a fost legat prin suferinţă, dar şi bucurie. Soarta lui e una din multele întâlnite în cartea lui Zink, în care aflăm despre oameni, care sub un regim neomenesc au reuşit totuşi să dea dovadă de umanitate, însă cu tot cu greşelile lor.

Preţul cărţii la editură: 66 Lei