Cărţile editurii – Cărţi de specialitate

În ceeace urmează am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.

Kurt Thomas Ziegler: Cu condeiul moale şi peniţa ascuţită. Relatări culturale de trei decenii şi jumătate

 


400 pagini, 5 registre
hora 2012    
ISBN 978-973-8226-97-5;    Codul cărţii: V.36_Thom

Kurt Thomas Ziegler, medicul sibian, care actualmente trăieşte în Austria, a strâns în volumul de faţă criticile proprii de muzică, operă şi cele de teatru, pe care le-a scris la Cluj student fiind, şi mai târziu la Viena. Perioadele de timp cuprinse în volum se situează între anii 1972-1983 respectiv 2005-2006. Provenind dintr-o familie elevată, el reuşeşte să dea o privire de ansamblu nu doar asupra celor două oraşe, ci şi o viziune asupra vieţii culturale europene din acea perioadă. Ca şi în alte cărţi de specialitate ale editurii hora şi la sfârşitul acesteia sunt trecute nume de persoane, opere, teatre etc. din text, în cinci indici.

Preţul cărţii la editură: 42 Lei

Ein Leben für Volk und Kirche. Hans Otto Roth 1890–1953. Schässburger deutsche Kulturtage 2010. [O viaţă pentru popor şi biserică. Hans Otto Roth 1890–1953.]

 


48 pagini
hora 2011    herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen in Schässburg

În broşură sunt redate cele trei prelegeri ţinute cu ocazia Zilelor Culturii Germane 2010 din Sighişoara:
Paul Philippi: Hans Otto Roth ca politician în perioada interbelică
Hannelor Baier:
I. Activităţile politice ale lui Hans Otto Roth după 23 august 1944
II. Arestarea şi moartea lui Hans Otto Roth
Maria Luise Roth-Höppner: Hans Otto Roth: Părinte şi Om

Broşura se poate obţine la Forumul Democrat al Germanilor din Sighişoara

Christian Rother, Volker Wollmann (Hgg.): Mühlbach und der Unterwald. Schriftennachlass Theobald Streitfeld. [Sebeşul şi Mărginimea sa. Moştenirea literară a lui Theobald Streitfeld]

 


632 pagini, 190 ilustraţii, bibliografie, registru de nume şi locaţii
hora și AKSL 2011   ISBN 978-973-8226-83-8 (hora); 978-3-929848-85-4 (AKSL)   Codul cărţii: V.35_UntW

Theobald Streitfeld (1902–1985) a aparţinut unei categorii de istorici, care a îmbinat sentimentul profund asupra istoriei, cu o pregătire filologică temeinică. Ca cercetător el s-a consacrat asupra istoriei Sebeşului şi a Mărginimii Sebeşului, cu un accent deosebit asupra istoriei artei. În această carte sunt publicate contribuţii de ale lui la istoria Sebeşului şi a Mărginimii Sebeşului, din care în primul rând, trebuiesc numite contribuţiile sale asupra unor edificii religioase precum: Mănăstirea Dominicană, Capela Sf. Iacob şi Biserica parohială.

În ultimii ani din viaţa sa, ideile lui Streitfeld s-au concentrat asupra creării în comun a unei monografii a Sebeşului. Piesele de temelie pregătite de către el, pentru acest proiect, sunt publicate aici pentru prima dată

Preţul la editură: 78 Lei

Albert Klein: Ein Leben im Glauben für Kirche und Gemeinschaft. Selbstzeugnisse. [O viaţă în credinţă pentru biserică şi societate.]

 


752 pagini; 50 fotografii alb-negru, registru de nume şi locaţii
hora și AKSL 2010   ISBN 978-973-8226-87-6 (hora); 978-3-929848-80-9 (AKSL)   Codul cărţii: V.34_AlKl

Albert Klein, episcop al Bisericii Evanghelice din România 1969–1990, nu a lăsat în urma sa memorii, dar în tinereţe a scris multe scrisori şi jurnale. Aceste texte sunt publicate în prima parte a acestei cărţi. A doua parte conţine rapoarte asupra activităţilor sale în parohiile Dobârca, Petreşti, Sebeş, Braşov şi în episcopat, precum şi referate la diferite ocazii şi comentarii cu privire la situaţia bisericii. Cititorii obţin astfel o imagine completă a activităţilor, gândurilor şi conduitei episcopului în timpul unor vremuri foarte confuze şi înşelătoare. Veţi afla cum s-a ajuns la des folosita şi neînţeleasa mărturie „biserica nu va emigra“ şi veţi fi purtaţi în discrepanţa dintre datoria de-a conserva biserica şi înţelegerea pentru cei care au apelat la ocazia de-a emigra. Privind în urmă, acesta este un fapt de înţeles, dar pe care mulţi dintre cei plecaţi şi dintre cei rămaşi îl afirmă chiar şi în ziua de astăzi cu tristeţe. În toate acestea, Albert Klein se simţea susţinut şi ghidat de către Hristos ca Domn al bisericii, menirea vieţii sale fiind servirea şi sărbătorirea prezenţei Lui în serviciul divin.

Cartea este publicată la a 100-a zi de naştere, în vremuri ce pot fi doar limitat comparate cu vremurile în care a trăit şi a lucrat Albert Klein.

Cartea nu se vinde la Editură

Dieter Schlesak: Capesius, der Auschwitzapotheker [Capesius, farmacistul de la Auschwitz]

 


378 pagini, fotografii alb-negru;  ediţie pentru România a cărţii apărute la editura Dietz (Germania), cu o prefaţă de Zoltán Tibori Szabó (traducerea prefeţei ediţiei în limba maghiară a cărţii, editura BookArt, Miercurea Ciuc).
hora 2009     ISBN 978-973-8226-80-7;    Codul cărţii: V.33_VCap

Victor Capesius, născut în anul 1907 la Miercurea Sibiului a avut în anii treizeci ai secolului trecut farmacia „Zur Krone“ (La coroană) din piaţa principală a Sighişoarei. A devenit mai apoi ofiţer SS şi ca atare a fost numit în anul 1943 şeful farmaciei SS a lagărului de concentrare din Auschwitz.

„Este meritul lui Dieter Schlesak că a depus de-a lungul deceniilor eforturi în a găsi martori pentru care nume ca Dr. Josef Mengele şi Dr. Victor Capesius nu au fost doar nişte nume printre altele, ci au reprezentat persoane, care noapte de noapte au jucat rolul principal în coşmarurile lor. Schlesak dă cuvântul acestor martori şi astfel compară amintirile acestora cu numeroasele documente culese din arhive private şi publice.
Autorul conferă rezultatelor cercetării sale o formă prin care cititorul este silit să-şi formeze o părere doar din declaraţiile martorilor şi a documentelor redate. Calmul cu care Schlesak ocoleşte o proprie evaluare a lucrurilor poate părea nemilos, deşi este însăşi metoda cu ajutorul căreia doreşte să-şi ducă cititorul spre o reflexie personală desăvârşită şi universal valabilă. El îl îndeamnă pe cititor să gândească întâmplările, să ia atitudine asupra faptelor pentru a trage concluziile cele mai importante şi la îndemână.“

Din prefaţa lui Zoltán Tibori Szabó

Preţul la editură: 41 Lei

Brigitte Möckel-Csaki: Versuche des Widerstehens. Stationen meines Lebens. [Staţiuni ale vieţii mele. Încercări de rezistenţă]168 pagini
hora 2008     ISBN 978-973-8226-77-7;    Codul cărţii: V.32_Brig

Autoarea, astăzi în vârstă de 90 de ani, şi-a petrecut copilăria în Sibiu. O autobiografie concisă a autoarei este urmată de 28 de anexe: articole de ziar, predici, scrisori, contribuţii la conferinţe şi alte documente legate de viaţa sa.
Cartea descrie o viaţă trăită între Ardeal, Germania şi Grecia; o viaţă trăită în cei mai grei ani ai secolului 20, pe timpul dictaturii naziste, celui de-al Doilea Război Mondial şi a divizării Europei prin cortina de fier.
Soarta ei au împărţit-o mulţi alţii. Însă doar puţini sunt aceia care, ca ea, nu s-au entuziasmat cu nesocotinţă în tinereţe, nu s-au resemnat sau nu au privit în lături, ci au dat dovadă de o gândire proprie curajoasă şi de angajament politic.
De aceea cartea de faţă constituie o „altă biografie“ şi merită a fi citită.

Preţul cărţii la editură: 32 Lei

Lisa Fischer: Eden hinter den Wäldern. Samuel von Brukenthal: Politiker, Sammler, Freimaurer in Hermannstadt / Sibiu. [Eden dincolo de codrii. Samuel von Brukenthal: politician, colecţionar şi francmason în Sibiu]


222 pagini, multe fotografii color, cartonată (hardcover)
hora 2007     ISBN 978-973-8226-62-3;    Codul cărții: V.30_Eden

Sibiu este în 2007, împreună cu Luxemburg, capitala europeană a culturii. Acest titlu îi revine acestei perle din lanţul carpatic nu doar din cauza fermecătorului oraş vechi, ci înainte de toate prin acel aspect al istoriei lui, care îl predestinează pentru acest titlu: înflorirea iluminismului european în secolul al XVIII-lea. Prin activităţile a numeroase personalităţi, înainte de toate Samuel von Brukenthal (1721-1803), epoca aceasta a lăsat o moştenire materială şi imaterială, care duce prin Europa în lume.

Dr. Lisa Fischer este istorică, socioloagă, ziaristă, curatoare de expoziţii şi trăieşte la Viena. Ea se axează pe studierea biografiilor secolelor XVIII, XIX şi XX.

Preţul cărţii la editură: 51 Lei

Wilhelm Andreas Baumgärtner: Der vergessene Weg Wie die Sachsen nach Siebenbürgen kamen. [Drumul uitat. Cum au venit saşii în Transilvania]


227 pagini, broşată
hora 2007    ISBN 978-973-8226-60-9    Codul cărţii: V.29_VWeg

Rar găseşti un sas, care admite că nu ştie, cum strămoşii săi au venit înăuntrul Lanţului Carpatic. Totuşi, ştiinţele istorice nu pot stabili cu siguranţă, ce s-a întâmplat în Transilvania cu adevărat, pe când regele ungur Geza II. i-a adus pe coloniştii germani de la Rin şi Mosela. Erau vremuri tulburi. Femei şi bărbaţi curajoşi plecaseră spre necunoscut. Au emigrat, pentru a veni în Transilvania, cum mulţi istorici au presupus, sau au emigrat cu intenţia de a participa la cruciadele de pe atunci şi „s-au rătăcit“ în Transilvania? În acest caz colonizarea Transilvaniei ar fi fost o coincidenţă a istoriei. Întrebări peste întrebări, la care nu se pot da întotdeauna răspunsuri mulţumitoare. Cartea, care îi prezintă cititorului complexitatea problemelor legate de colonizarea saşilor, cu teoriile diferiţilor istorici, arată, că problema este mai complicată decât teoria simplă a colonizării prin regele Geza.

Günter Volkmer (Hg.): Jahrbuch 2005/2006. Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins. [Anuar 2005/2006. Secţia Carpaţi a Asociaţiei Germane a Alpilor.]


222 pagini, ilustrată color şi alb-negru
2006    ISSN 0933-5986    Codul cărţii: V.28_AlK5

Din anul 1988 se continuă apariţia anuarului. Noul număr dublu descrie excursii ai membrilor asociaţiei – mai toţi ardeleni de origine, dar trăind acum în Germania – în Lanţul Carpatic, dar şi tururi în alte ţări şi continente, cum ar fi pe Ama Dablam (6812m, Nepal), Aconcagua (6962m, Argentina) şi pe Kilimajaro (5895m, Kenia/Tansania). Pe lângă aceste relatări cartea mai prezintă două monografii, una despre Piatra Mare, cealaltă despre Carpaţii Orientali.

Preţul cărţii la editură: 25 Lei